Video Nadzor

16/09/19 – Video nadzor je osposobljen i dodate dve nove kamere. Pristup preko kablovske neće raditi. Dosta stanara je prešlo na digitalnu distribuciju, tako da popravka RF modulatora nije isplativa jer nemaju više sve komšije analogni signal sa kablovske. Ako bude bilo potrebe da se pregleda snimak sa video nadzora, možete kontaktirati upravnika.

Počeli smo sa rešavanjem problema video nadzora. Trenutno je problem u fazi rešavanja. Dobili smo prvu ponudu od komšije iz zgrade. Kao po dogovoru iz plana o održavanju zgrade, čekamo još dve ponude za izvođenje radova, pa ćemo izabrati najpovoljnijeg ponuđača. Kada budemo dobili sve tri ponude, postaviću ih na ovoj strani, a izabranu ponudu ću postaviti na uvid na strani dokumenta.