Hidranti

29/11 – Dopunjeno je sedam protivpožarnih aparata. Kupljen ormarić za PP apart u garaži. Proveren pritisak u hidrantima. Potrebno je kupiti creva za hidrante. Do sada potrošeno 12.000 dinara iz fonda S.Z.

Trenutna hidrantska mreža u našoj zgradi je neispravna. Ovo je zaista veliki propust za zgradu od 17 spratova. Ovo ne samo da je opasno po sve nas, već je i protivzakonito:

Zgrade koje imaju ugrađenu hidrantsku mrežu sa postavljenim zidnim hidrantima(uređaji za gašenje požara vodom) po spratovima  moraju imati i odgovarajuću opremu u njima. Svaki zidni hidrant mora sadržati hidrantsko crevo Ø52 dužine 15 metara, mlaznicu Ø52 i ventil Ø52. Hidrantska mreža mora biti napunjena vodom i imati odgovarajući pritisak (2,5 bara na poslednjem hidrantu). Za bezbedno koriščenje hidranata prilikom gašenja požara neophodno je znanje koji požari smeju, a koji ne smeju da se gase vodom (npr. požarni na uređajima pod naponom ili zapaljena ulja se ne smeju gasiti vodom) i zato je bolje da ih koriste stanari koji imaju iskustva sa njima ili vatrogasci. Hidrantska mreža se mora držati u ispravnom stanju i servisirati svakih šest meseci od strane ovlašćene firme.

Izvor za ovu tvrdnju je sajt houseman.rs. Predlažem da na sledećem sastanku skupštine stanara prodiskutujemo malo o ovom problemu. Na sajtu zastitnaoprema.rs, ove tri stavke koštaju 7,219 dinara i moraju se nalaziti na svakom spratu. Pretpostavljam da za kupovinu više komada možemo da dobijemo popust, a ništa nas ne sprečava da proverimo na još par mesta da li negde možemo da prođemo jeftinije.

Molim vas imajte na umu da ovo nije nešto što se dešava samo nekom drugom. Nema potrebe da ne učinimo sve što je u našoj moći da spremni dočekamo bilo koju nepredviđenu situaciju. Poslednji požar u nekoj od beogradskih višespratnica se desio 29/04/2019.