U vezi današnje Skupštine. Očigledno je da ste uložili veliki trud na pripremi Skupštine, ali mislim da vođenje nije bilo jasno.
Ako sam razumeo prvu tačku ste potpuno prošli, ali u nju ste ubacili i neke stavke koje nisu bile najavljene (čišćenje teraco poda, …)što ne smeta.
Drugu tačku ste naznačili ali, zbog pogrešne ponude, ste je odložili.
Treća tačka, praktično nije diskutovana i nisu jasni zaključci, odnosno da li oni uopšte postoje.
Kao što rekoh danas sam prvi put obišao garažu i video da ima parkiranih kola koja nisu u voznom stanju, mesto pored čuvara je zatrpano nekim kršem,….
Za diskusiju po Pravilniku sam se pripremi, jer sam dobijeni pravilnik dobro proučio. I što je logičo, po onome ko ga donosi i menja, on je prilagođen korisnicima garažnih mesta (manjina) u odnosu na one koji ga ne koriste (većina), a radi se o opštim delovima zgrade koji pripadaju svi vlasnicima posebnih delova zgrade.
Uzgred, za Vašu informaciju, a vezano za kvorum, postoji najmanje 7 stanova nad kojima je vlasnik neka firma (postojeća ili nepostojeća) a ne stanari koji su u njima tako da oni nemaju pravo glasa, a ni pravo korišćenja garaže.
Danas sam saznao da je bilo dodeljivanja, i da je zadnje bilo pre mesec dana, a ja sam pre 8 godina bio prvi na listi?!
Moj predlozi po ovoj tački su:
– da se izmeni Pravilnik,
– da se mesta koja pripadaju našoj zgradi obeleže sa BU3-1 pa do BU3-50 (odnosno do ukupnog broja mesta).
– na osnovu onoga što se čulo deluje da postoji haos u korišćenju, tako da je potrebno utvrditi stvarno stanje
– da se jasno, na oglasnoj tabli istakne koji stan, eventualno i broj registracije kola, koristi koje označeno mesto
– da se kao kod BU1 uvede automatsko otvaranje vrata i uključenje garažnih svetala i da se ukinu čuvari.
– da se jasno kaže koliko se plaća garažno mesto i na šta se te pare troše
Četvrta tačka: Liftovi praktično nije razmatrana. Samo ste u okviru prve tačke pomenuli da postoji mogućnost da remont liftova izvrši Gradsko stambeno ili da se to ustupi nekom drugom.
Iako je remontovan teretni lift on nije još u dobrom stanju.
Moj predlog je da treba izvršiti zamenu najmanje dva lifta, jedan iz sredstava zgrade, a drugi iz sredstava stanara. Ako je prosečna cena novog lifta 30.000, EURA to bi na 5 godina bilo po 450 dinara po stanu.
Drugi, radikalniji, predlog bi bio da se oglasi prodaja garažnih mesta čime bi se prikupila suma od 400.000, do 500.000, EURA koja bi omogućila da zgrada “živi”narednih 40 godina. Kupci bi mogli izvršiti kupovnu na 5 godina (zgrada bi mesečno prihodovala od 6.500, do 8.500, EURA ) ili 10 godina kada bi mesečna rata za zgradu bila 3.250, do 4.250, EURA.
OPŠTE:
1. Kada je Skupština donela odluku o dodeli parking mesta za invalida? (aprilska i majska nisu, a pre toga ih nije bilo) Upravnik treba da se pozabavi ovim i pozove nadležnu službu-Parking servis da se to mesto ukine. (Uzgred u Beogradu u zoniranom delu postoji 185 posebnih parking mesta za invalide (mesta obeležena za tačno definisano vozilo) i 400 opštih mesta za invalida, a kod nas u okolini postoji 5 posebnih mesta za parkiranje invalida?!
2. Na sajtu ne ažurirate stanje računa Zgrade (zadnje je iz maja meseca).
3. Sem ukupnih prihoda Zgrade niste naveli njihovu strukturu odnosno od koga su i koliko su. To ne može biti tajna.
4. Stevane Vi ste jedini bili protiv toga da se Upravnik plaća, moje mišljenje je da je posao trebalo poveriti profesionalnom Upravniku. Profesionalac bi sigurna sredio i pitanje garaža, a i ostaloga. Svaka čast komšiji Žikici, ali mislim da je prestar za datu vrlo ozbiljnu funkciju. Ovo tim pre jer sredstva koja se daju Žikici nisu mnogo manja od sredstava koje bi uzimao profesionalni upravnik. S druge strane profesionalni upravnik garantuje određenom sumom novca (obično 10.000, EURA) koja se može povući ako je došlo do neke štete njegovim činjenjem ili nečinjenjem.
5. Zakon predviđa koordinatore ako postoji profesionalni upravnika, ali ne i za upravnika. Mada mislim da je to dobro.
Osnovna namera mi nije kritizerstvo, već da Zgrada funkcioniše transparentno.
Zamolio bih Vas da nastavite sa ovim sajtom, kako bi mi stanari bili što bolje informisani
Puno pozdrava,
Voja Dević