Žikica je za svoju ulogu upravnika naše stambene zajednice tražio da mu se obezbedi naknada za utrošeno vreme i rad. Žikicin predlog je da njegova naknada iznosi 25.000 dinara. Ako plaćamo upravnika sa ugovorom o delu, ukupni troškovi koje stambena zajednica ima su:

  • Naknada za upravljanje: 25.000
  • Porez: 6.329,11
  • Doprinos za PIO: 0
  • Doprinos za zdravstveno: 0
  • Ukupno: 31.329,11

Na sajtu stanovanje.gov.rs stoji sledeće:

Da li upravnik stambene zajednice ima pravo na novčanu naknadu?
Zakon ne predviđa obavezu plaćanja upravnika, ali je i ne zabranjuje. Svakako, ako je volja stanara da nagrade svog komšiju jer radi za dobrobit svih, trebalo bi da zaključe ugovor o delu ili neki drugi ugovor koji bi pružio osnov da se na zakonit način izvrši plaćanje upravnika. U slučaju da skupština stambene zajednice odluči da će upravnik za svoj rad primati novčanu naknadu, treba da odredi i visinu naknade koju će vlasnici posebnih delova izdvajati u tu svrhu.

Odluku o ovome moraju da donesu stanari na sastanku. Ukoliko prihvatimo Žikicinu ponudu, takođe na satanku bi trebalo da odlučimo da li ćemo upravnika plaćati iz mesečnih prihoda zgrade ili će svaki stan odvajati iznos za upravljanje(okvirno 240 diinara mesečno po stanu).

Koliko košta profesionalni upravnik?

Profesionalni upravnik košta okvirno od 200 – 400 RSD po stanu mesečno.

Razlika između upravljanja i održavanje?

Čini mi se da neke komšije nisu dobro upoznate sa novouvedenim pojmovima za stambene zajednice, što potpuno razumem. 🙂 Upravljanje ne podrazumeva održavanje. Upravnik zgrade je lice koje sprovodi odluke stambene zajednice, dok su drugi troškovi vezani za održavanje zgrade.

Zakon predviđa dva tipa održavanja investiciono i redovno održavanje. Minimalni iznos za redovno održavanje po stanu nezavisno od kvadrature iznos: 469,11 dinara za zgradu sa liftom, dok se investiciono održavanje plaća minimalno 7,82 dinara po kvadratu stana. Ovo je iznos za slučaj naše zgrade:

– po kvadratnom metru stana ili poslovnog prostora za zgrade bez lifta starosti do 10 godina u iznosu od 3,13 RSD, starosti od 10 do 20 godina u iznosu od 4,69 RSD, starosti od 20 do 30 godina u iznosu 6,25 RSD i starosti od 30 godina 7,82 RSD; 

Trenutno, mi preko infostana plaćamo stavku održavanje zgrade gde infostan objedinjuje oba ova troška po ceni od 17.12 dinara po m2. Kako to izgleda u praksi?

Kvadratura stana Oržavanje Infostan: Investiciono Tekuće Ukupno Ušteda mesečno po novom zakonu
92 m2 1575.04 719.44 469.11 1188.55 386.49
76 m2 1301.12 594.32 469.11 1063.43 237.69
37 m2 633.44 289.34 469.11 758.45 -125.01
55 m2 941.6 430.1 469.11 899.21 42.39

Iz gornje tabele se može videti da nam novi zakon donosi uštedu za većinu stanova, osim za stanare iz najmanjih stanova čiji bi troškovi bili uvećani za 125 dinara mesečno.