Projektant našeg bloka je proslavljeni arhitekta Uroš Martinović (1918 – 2004) sa saradnicima. Slučajno sam na internetu naišao na katalog stanova našeg bloka iz 1968. godine.

Katalog je pirlično interesantan, a možete ga pogledati na donjem linku:

https://www.arhivamodernizma.com/h-content/uploads/2018/12/Katalog-stanova-blok-30.pdf

Takođe, ako vas zanima arhitektura, na donjem linku možete pročitati zanimljiv osvrt na našeg arhitektu: