Dana 29/11 održan je sastanak skupštine stanara. Na stranici dokumenta možete videti pregled stavki o kojima je bilo reči.

Novo na sajtu:

  • Status krova prebačen u rešen
  • Ažurirana stranica o hidrantima
  • Ažurirana stranica o pumpi
  • Dodat “nasleđen” pravilnik o korišćenju garaže na stranici sa dokumentima
  • Dodate stavke o kojima je bilo reči na poslednjem sastanku na stranici sa dokumentima
  • Ažurirana prosečna cena m2 u bloku, porasla na 1928, stanje 11/5 je bilo 1921
  • Ažurirano stanje na računu zgrade. Novo stanje je 346365, stanje na dan  11/5 je bilo 737923
  • Kao nova vest dodati predlozi komšije Voje Devića koje smo dobili na mejl SZ
Pri sledećem ažuriranju: Dodati sve fakture i račune za period od kako imamo novog upravnika