NOVA HIDROSTANICA, GRADSKO STAMBENO

Zbog slabijeg pritiska vode u stanovima na višim spratovima, Žikica je tražio ponudu za ugradnju nove hidrostanice od Gradskog Stambenog. Kopija ponude je zalpljena na oglasnoj tabli na uvid stanarima. Ponudu u PDF formatu možete videti na ažuriranoj stranci o problemu sa pritiskom. Ukupni troškovi ovih radova su 932.471,4 RSD, a  mesečni troškovi po stanu su napisani na ponudi. U nastavku I tabela ovde:

Veličina stana(m2) Mesečni troškovi Ukupno(6 meseci)
41 790.89 4745.34
55 1060.95 6365.7
72 1388.88 8333.28
92 1774.68 10648.08

Bitno pitanje:

Šta se dešava sa hidrostanicom koja je već ugrađena? Ako će ona biti stavljena van funkcije, da li može da se iskoristi u novoj konfiguraciji i da se tako smanje davanja? Problem je i što nemamo projekat koji smo platili, već je ostao u Stambenom, pa ne možemo da uporedimo ponudu sa drugim izvođačima. Probaću da proverim pa javljam.

Zašto je potrebna saglasnost?

Kao odgovor na to pitanje, evo izvoda iz usvojenog plana održavanja iz maja ove 2019. godine:

Sve probleme iz ovog programa upravnik će rešavati iz redovnih prihoda zgrade ili u dogovoru sa gradskim stambenim. Za sve radove za koje su potrebna dodatna izdvajanja stanara, neophodno je sakupiti nove potpise.

SUPERNOVA (MTS) I PROVLAČENJE KABLOVA

Na sastanku je bilo reči o provlačenju optičkog kabla novog operatera kroz našu zgradu. Za ovo je neophodna saglasnost stanara. Ljudi iz Supernove skupljaju potpise i ako sakupe dovoljan broj za saglasnost, sprovešće kabl. Po ovom osnovu u obavezi su da mesečno uplaćuju 5.000 dinara na račun zgrade dokle god je njihova oprema tu.

Zašto im je potrebna saglasnost?

Kao odgovor na ovo evo izvod iz Zakona o stanovanju I održavanju, član 42. Stavka 11:

Skupština stambene zajednice:

11) donosi odluku o korišćenju zajedničkih delova zgrade izdavanjem njihovih delova trećim licima ili vlasnicima posebnih delova;

POLIRANJE TERACO PODA

U usvojenom planu o održavnju zgrade od 12.5.2019. godine, a u vezi sa neadekvatnom higijenom zgrade, tražili smo ponudu za restauraciju teraco poda na prizemlju i u podrumu, kao i za oba stepeništa koja vode do smećare i do garaže. Pre ovoga smo izveli dubinsko čišćenje o trošku firme koja nam već održava higijenu u zgradi, ali bez vidnog pomaka. Dobili smo dve ponude:

FSystemi:

  • 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate,
  • ukupna vrednost radova 1500 EUR po srednjem kursu,
  • 50% pre početka radova i 50% nakon završetka radova.

Imperial Teraco:

  • 10.8 EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan upate,
  • ukupna vrednost radova 1620 EUR po srednjem kursu.
  • 50% pre početka radova i 50% nakon završetka radova.

Naravno, ideja je da odabremo povoljniju ponudu jer je specifikacija bila ista za obe firme. Dodatni razlog je što ljudi iz jeftinije firme imaju i modernije mašine koje prave manje prašine pri poliranju.

PLAĆANJE ĆE SE VRŠITI SREDSTVIMA IZ FONDA GARAŽE, TE STANARI NEMAJU DODATNE TROŠKOVE.